Nova versió Tryton 3.8

Publicat: 16-12-2015 09:00

Client web

La gran novetat d'aquesta versió és que inclou el client web anomenat SAO amb un disseny adaptatiu. Es requereix un navegador web compatible amb HTML5 (Firefox, Chrome...). Per utilitzar-lo no cal cap modificació en el costat del servidor, cada mòdul treballa tal qual amb SAO igual que ho fa amb el client GTK.

Client GTK

S'ha treballat molt per millorar l'accessibilitat dels clients web i GTK. Per al client GTK s'ha seguit la Guia d'accessibilitat GNOME per desenvolupadors tant com ha estat possible i per al client web s'ha seguit la Iniciativa d'accessibilitat web del W3C. Només es continua donant suport als colors de les línies de les vistes de llistat en el client GTK de Linux i Windows.

A més a més, el client GTK per a Linux i Windows permet:

 • Cercar/filtrar per tots els camps disponibles a les vistes llistat i formulari.
 • Autocompletació en camps relacionats quan el resultat és un sol registre.

Podeu descarregar el client GTK 3.8 des de www.zzsaas.com

Galatea i Ciclop

Les funcionalitats de Galatea (ecommerce o pàgina web sobre Tryton) com de Ciclop (gestió interna) continuen sent suportades en aquesta versió. Recordeu que Ciclop, a diferencia de SAO, us permetrà gestionar processos interns (logística, comercials, ...) amb entorns més gràfics doncs el seu objectiu és oferir els continguts de l'ERP en mode pàgina web amb funcionalitats concretes.

Servidor

 • Com sempre, l'actualització de les versions anteriors a aquesta nova versió està totalment suportada (base de dades) i no es requereix una migració per actualitzar de versió.
 • Ara el client és capaç de generar missatges d'error significatius per tot tipus de validació. Aquests missatges d'error utilitzen la mateixa sintaxi que el filtre de cerca.
 • Per a una millor accessibilitat s'ha substituït el color de fons personalitzat per etiquetes en 'negreta' per als camps requerits i per etiquetes en 'cursiva' per als camps editables.
 • S'ha afegit al client una nova opció per tabulació ràpida. Si s'activa, es salten els camps de només lectura en navegar amb el tabulador. Aquest era el comportament predeterminat anterior, que havia de ser opcional per permetre als usuaris amb discapacitats desplaçar-se pels camps de només lectura per a la seva lectura.
 • Ara la funció d'exportació només funciona amb els registres seleccionats però permet exportar una estructura d'arbre.
 • Un esquema de colors nou per als gràfics que reemplaça l'única variació de brillantor que hi havia. Ara l'esquema de colors també canvia el matís de cada color mitjançant l'angle d'or (que assegura que un color no sigui seleccionat dues vegades).
 • El camp diccionari rep suggeriments a partir de la cerca del text de forma similar a altres camps.
 • Els camps data i hora han estat reescrits completament per poder ser més flexibles amb el format a teclejar. Però també són més pràctics si s'usen amb el ratolí gràcies a un calendari emergent real i a una llista desplegable per a l'hora.
 • Les columnes de la vista llistat que tenen sempre el mateix valor s'oculten automàticament degut a que no proporcionen informació. Per exemple, la llista de factures comptabilitzades no mostren la columna estat perquè, per definició, totes elles estan comptabilitzades.
 • Es permet sobreescriure traduccions d'altres mòduls i personalitzar-se les etiquetes i missatges segons necesitats del client.

Tercer

 • Ara l'idioma del tercer depèn de l'empresa.
 • Una llista extensible d'identificadors reemplaça l'únic camp CIF/NIF. D'aquesta manera permet un tercer disposar de varis identificadors (CIF/NIF, carnet de conduir, seguretat social, ...)
 • Reemplaçament dels Esdeveniments per Activitats, que són més flexibles.

Producte

 • La conversió entre unitats ja no genera errors silenciosos sinó que apareix un error explícit.
 • S'ha afegit la propietat volum als productes.

Comptabilitat

 • S'ha afegit un nou informe que mostra els imports d'un diari d'efectiu en un període. Això és útil per comprovar el tancament de la caixa.
 • L'assistent que genera els pagaments permet indicar una data en lloc de la per defecte que és avui.
 • Els comptes d'ingressos i despeses predeterminats es poden configurar des de la configuració de comptabilitat.
 • La data dels extractes es pot corregir després de la seva comptabilització.
 • Ara es pot afegir una descripció a l'assentament de cancel·lació des de l'assistent.
 • En el llibre major apareix una nova opció per mostrar només el saldo.
 • Es poden configurar els impostos per modificar el preu base per als següents impostos de la llista.
 • Ara es poden definir plantilles per a assentaments habituals. Quan s'executa una plantilla, l'usuari se li demanarà que introdueixi algunes dades com un import o un tercer, per poder generar un assentament amb aquestes dades.
 • S'ha afegit un informe imprimible per a l'amortització d'actius.
 • Es disposa d'un assistent de prova per veure els resultats generats per un termini de pagament. Com que els terminis de pagament són molt flexibles perquè permeten aplicar diversos increments de temps (en lloc d'un), no sempre és fàcil preveure el comportament.
 • S'ha estès la cobertura de SEPA amb els sabors pain.001.003.03 i 008.003.02 que s'utilitzen a Alemanya. I també és possible regenerar un missatge SEPA en cas de configuració errònia en la primera generació.
 • Els extractes creen assentaments agrupats per número, data i tercer per defecte. Així, quan una línia d'extracte es divideix per conciliar factures, només es crea un assentament i l'origen d'aquest assentament és el grup de les línies d'extracte.
 • Les regles d'impostos ara poden dependre del país d'origen i de destí gràcies al nou mòdul de regles de impostos per païssos.
 • El dipòsit comptable afegeix un nou tipus de compte Bestreta. Permet facturar bestretes i recuperar aquest import més tard a la següent factura.
 • Ja no es dona suport als tipus de pagamnts CSB (normes 19, 32, 34 i 58). A partir de l'1 de febrer 2016 les entitats bancàries ja no donen suport als pagaments tipus CSB i són reemplaçats per la normativa europea SEPA.
 • Afegit Recàrrec d'equivalència en les plantilles de impostos (ampliació del model AEAT 340).
 • Afegit impostos especials en el sector de la ramaderia i pesca.
 • Afegit IRPF de lloguer i 19,5% IRPF.
 • Afegit IGIC - Impuesto General Indirecto Canario.
 • Ampliació i correcció informes comptables (PDF).
 • Els plans comptables ja no són traduïbles. Això evita que els usuaris dupliquin comptes/impostos existents per crear-ne de nous i s'oblidin de canviar el nom en cada idioma.
 • Alguns camps de la factura com les Notes i l' Origen són editables després de comptabilitzar la factura.

Projecte

 • El càlcul de l'arbre del projecte ha estat enormement millorat mitjançant l'agrupació del càlcul i l'ús de millors consultes.
 • Ara hi ha un camp de progrés en els projectes i tasques i, per descomptat, un total que és la suma dels fills.
 • S'ha afegit un nou mètode per generar la factura del projecte que es basa en el camp de progrés.
 • Ara és possible vincular línies de compra a un projecte que s'afegiran al camp de cost.
 • Ara els treballs dels fulls de treball tenen un camp total d'hores que calcula la durada del treball i els seus fills.
 • Redisseny del Suport de projectes per utilitzar el sistema base de Suport (CRM).
 • L'estructura d'arbre del projecte i del full de treball s'han separat, cada objecte té la seva pròpia estructura d'arbre.
 • La tarifa utilitza els mateixos decimals que el producte.
 • El preu de cost de l'empleat s'emmagatzema a la línia del full de treball segons la data de la línia. Això permet sumar els costos del full de treball més ràpid.

Venda

 • La data de lliurament en la línia de venda mostra la data efectiva un cop que els béns són lliurats.
 • Ara és possible enviar la venda a un altre tercer diferent de l'indicat en la factura. Això és un complement a l'enviament directe que permet que suporti totalment els enviaments directes.
 • L'enviament directe ara utilitza dos moviments diferents utilitzant una ubicació temporal.
 • Descripció de la venda segons idioma del tercer.
 • S'ha afegit un nou estat Guanyada a les oportunitats de venda. L'oportunitat canvia a aquest estat automàticament quan una de les seves vendes es confirma i totes les altres estan també confirmades o cancel·lades.
 • L'import de les oportunitats s'actualitza segons l'import de les vendes relacionades. Això permet obtenir informes més precisos.
 • El càlcul del cost d'enviament només es calcula en passar a pressupost. Això redueix la càrrega en el client quan la venda és força llarga ja que el cost es calcularà una sola vegada en lloc de cada vegada que una línia sigui afegida.
 • Passarel·la de pagament Redsys (Visa/Mastercard) amb la nova firma SHA-256 i reconversió del total en format de la moneda (Gateway).

Reclamació de venda

Gestiona les reclamacions dels clients sobre les vendes o factures. Permet definir les accions per resoldre les queixes, com retornar la venda o abonar la factura. Permet establir un flux de treball per a l'aprovació de les accions de reclamació mitjançant els permisos d'accés.

Quantitat d'estoc a la venda

Comprova en vendes en estat pressupost si hi ha prou quantitat de productes en el magatzem. També comprova que la nova venda no perjudiqui vendes anteriors que seran enviades més tard.

Compra

 • La data de lliurament en la línia de compra mostra la data efectiva un cop que els béns són rebuts.
 • Es poden cancel·lar moviments d'estoc des de la vista de la compra sense haver de crear un albarà de proveïdor i cancel·lar-lo.
 • Ara l'estat de la sol·licitud de compra permet fer cerques.
 • Les sol·licituds de compra es generen fins i tot si la quantitat arrodonida és zero per permetre a l'usuari comprar més.

Compres/Vendes

 • Les línies de compres/vendes suporten ambdós tipus de factura (factura i factura d'abonament) a cada línia quan es calcula la quantitat facturada.

Logística

 • És possible sol·licitar tornar a calcular el preu de cost mitjà d'un producte mitjançant la reproducció de tots els moviments des del principi.
 • És possible configurar una altra ubicació de recollida diferent de la ubicació d'emmagatzematge per als magatzems.
 • És possible establir un proveïment intern per ubicació que s'utilitza per a les regles d'estoc internes per defecte per a tots els productes.
 • S'amplia la connexió d'albarans amb APIs de transportistes (ASM, Correos, Envialia, MRW, Seur, ...)
 • Restricció del número de lot i producte per evitar la duplicitat de números de lots.
 • Optimització de l'auto-assignació de números de lots.
 • Assistent de validació d'empaquetament en el moll de sortida.
 • Actualització de la data prevista en albarans de client pendents (per disposar sempre de l'estoc disponible a dia d'avui).
 • Exportació de l'estoc per eSale com la quantitat de les ubicacions de emmagatzematge i entrada.
 • Redisseny del llistat de productes per ubicació (mode llistat cercable) amb l'estoc del magatzem.
 • Moltes restriccions innecessàries en l'edició dels camps dels moviments han estat eliminades.
 • La quantitat esperada de les línies d'inventari es calculen sempre, fins i tot si s'afegeixen manualment.
 • És possible crear moviments en estat En procés i Esborrany utilitzant ubicacions de tipus Vista. Aquestes ubicacions hauran de ser canviades per poder finalitzar el moviment.
 • L'inventari utilitza la funció d'agrupació per crear els moviments. Això permet suportar fàcilment el lot (o qualsevol altre camp extra).

Cost de recepció

Permeten guardar el cost de recepció en els enviaments dels proveïdors després de la recepció. Es crea un nou document per vincular línies de factura de proveïdors amb enviaments i definir el mètode que s'utilitzarà per a l'assignació de costos. Actualment hi ha dos mètodes disponibles: Per Valor i Per pes. I gràcies a l'assistent Actualització preu de cost, el preu de cost dels productes pot ser recalculat tenint en compte el cost de recepció.

Duana

Permet definir el Codi de Tarifa del Sistema harmonitzat i la seva taxa de duana sobre els productes. El tipus de taxa s'emmagatzema per a un país durant un període i estan disponibles dos tipus de càlcul: un import fix o un import per quantitat.

Contrates

Redisseny del mòdul de contractes per ser més flexibles els canvis del contracte (afegir/eliminar/modificar serveis) i la generació de consums.

Suport

 • Millora de la concatenació de les converses en un tiquet.
 • Especificació del tipus de tiquet quan es genera mitjançant un servidor de correu (Getmail).

Boletín de nuevos módulos y/o actualizaciones de Tryton (20150424)

Publicat: 24-04-2015 09:00

A continuación se describen las novedades de TrytonERP:

Cliente escritorio

Además de añadir nuevas funcionalidades que trae el propio cliente 3.4 se han añadido dos funcionalidades para los usuarios de Linux y Windows. Se recomienda a los usuarios actualizar el cliente de escritorio a la versión 3.4.4 que pueden descargar desde nuestra área de descarga de ZZSaaS.

Búsquedas

Se ha ampliado el número de campos para las búsquedas. El cliente por defecto sólo permitía buscar registros con los campos disponibles en la vista de listado. Esto ocasionaba que para búsquedas más complejas se echaran en falta algunos campos.

Ahora, tanto en el formulario del '''filtro''' como si escribe directamente la expresión en el buscador, se pueden usar los campos disponibles en las vistas de listado y formulario que permitan búsquedas.

La sintaxis de la búsquedas sigue siendo la misma; simplemente ahora podrá usar más campos para las búsquedas (vista listado + vista formulario).

TPV y logística

Se ha mejorado la usabilidad con la rellenado automático, muy útil en entornos en que el usuario trabaja con el teclado o con una pistola de código de barras. Por ejemplo, si al escanear el código de barras de un producto sólo se encuentra un registro, automáticamente se autocompleta con la opción encontrada. Esto es muy habitual en entornos con terminales punto de venta o zonas de almacenes donde el proceso de creación de líneas es mediante teclado o el escaneo de productos.

Esta funcionalidad se encuentra disponible en cualquier campo relacionado:

 • Muchos a uno (m2o). Por ejemplo, añadir un producto en una línea de una venta.
 • Muchos a muchos (m2m). Por ejemplo, añadir categorías en los terceros.
 • Uno a muchos (o2m). Por ejemplo, añadir movimientos en un albarán de entrada a partir del producto.

Las pistolas de códigos de barras están configuradas por defecto con la opción de teclado "Intro" después del escaneo. Este carácter "Intro" está reservado para la selección de las opciones del desplegable cuando escribimos. Al ser un carácter reservado para otra funcionalidad, se recomienda reconfigurar el lector de código de barras y en vez de usar el carácter "Intro" use el carácter tabulador "Tab" como carácter del final del escaneo.

En caso que desee seguir usando el carácter "Intro", contacte con nosotros para que le personalicemos los campos en los que debe usarse (se deshabilitará la opción del listado desplegable).

eSale

 • La relación entre productos y tiendas ya no fuerza que sea una tienda "eSale".
 • Para la gestión de productos eSale el usuario debe pertenecer al grupo "eSale" y "Productos eSale".

Módulos

Planes contables

 • IGIC (Impuesto General Indirecto Canario).

AEAT

 • Unificación de los módulo AEAT de forma que sean independientes del plan contable que se use (General o PyME).

API para transportistas y informes

Configuración de los directorios para imprimir informes de las API's de los transportistas.

CSV. Importación ficheros CSV

Módulo base para importación de ficheros CSV genéricos.

Cantidad en todos los almacenes

Añade los campos Cantidad y Cantidad prevista a la ficha de producto como la suma del stock del producto en todos los almacenes.

Productos de tienda

Añade un campo que relaciona cada producto con las tiendas en las que estará disponible.

Validar precio de producto

Valida que el precio de venta no sea inferior al precio de compra.

Compras. Descuentos en las líneas de los pedidos de compra

Permite realizar descuentos en las líneas de los pedidos de compra.

A partir del "Descuento" y el "Precio unidad bruto" se calcula el campo "Precio unidad" como:

Precio unidad = Precio unidad bruto * (1 - Descuento)

CSV Pago de ventas

Este módulo añade un asistente que permite leer pagos de un fichero en formato CSV, buscar las ventas de las que provienen cambiándolas de estado (procesarlas) y añadir los pagos al extracto correspondiente.

Venta de productos por tienda

Lanza un aviso en caso de que el producto que se pretende vender en una tienda no esté disponible para su venta en la misma.

Stock. Botones en los listados de albaranes

Añade botones ocultos en los listados de albaranes y en ventas y/o compras si estos módulos están instalados. Permite cambiar el estado de varios registros a la vez con el menú acción.

Stock. Secuencia en los movimientos

Añade un campo de secuencia en los movimientos de stock. En los albaranes de entrada y de devolución de salida copia la secuencia desde los movimientos de entrada hacia los movimientos internos. En los albaranes de salida copia la secuencia desde los movimientos de salida hacia los movimientos internos.

Si los módulos de ventas o compras están instalados, copia la secuencia desde las líneas de venta o de compra hacia los movimientos de stock creados a partir de ellas.

Stock. Secuencia por defecto en ubicaciones del producto

 • Valor por defecto de la secuencia en las ubicaciones por defecto de la variante del producto.
 • Permite cambiar la secuencia en los listados.

Stock. Reservar albaranes de salida automáticamente

Permite reservar automáticamente albaranes de salida en estado "En espera", bien ejecutando el asistente (Logística/Albaranes de cliente/Reservar albaranes), o bien mediante una acción planificada.

Para la ejecución del asistente, el usuario debe pertenecer al grupo "Stock. Forzar reserva en logística".

Stock. Revisión de productos a partir de albaranes

Crea líneas de revisión de productos cuando se reciben albaranes.

Stock. Revisión albarán de salida

Añade un campo al albarán de salida para marcar si ha sido revisado o no.

Stock. Generación de solicitudes de compra desde productos

En las variantes de productos disponemos de un asistente "Crear solicitudes de compra" que nos permite generar solicitudes directamente desde el producto. Los usuarios del grupo "Solicitud de compra" tendrán acceso a este asistente.

Stock. Generación de pedidos de compra a partir de ventas

Genera pedidos de compra a partir de las ventas de un determinado periodo.

Stock. Preferencias usuario con almacenes

Permite indicar a un usuario que almacenes puede trabajar y cambiarlo en sus preferencias.

Servidor

En los próximos días se activará un nuevo acceso mediante WSGI (Web Server Gateway Interface). A nivel de datos de conexión (servidor y puerto) es el mismo, no cambia.

Boletín de nuevos módulos y/o actualizaciones de Tryton (20150316)

Publicat: 16-03-2015 09:00

Semanalmente se realizan las tareas de instalación de nuevos módulos así como la actualización de módulos ya disponibles. A continuación se describen las novedades de TrytonERP:

Contabilidad. Importar extractos bancarios desde CSV

account_bank_statement_csv

Importación de extractos bancarios mediante ficheros CSV.

Contabilidad. Usuarios de extractos bancarios

account_bank_statement_user

Permite a un usuario con privilegios suficientes (simplemente del grup de extractos bancarios) asignar líneas de extracto a un usuario del sistema. Además, es posible añadir a este usuario a un grupo que le permite ver solamente las líneas que tiene asignadas.

Activos y albaranes de trabajo

asset_work_shipment

Relaciona un albarán de trabajo con un activo

Productos. Costes en el kit de producto

product_kit_cost

Campos sobre costes del kit de producto

Compras. Lista editable en solicitudes de compra

purchase_request_editable_list

Ventas. Descripción línea venta

sale_description

Descripción proviene de la descripción del producto, no del nombre del producto.

Stock. Listar movimientos desde albaranes

stock_shipment_moves_relate

Añade las relaciones de albaranes hacia movimientos.

Stock. Generación de pedidos de compra a partir de ventas

stock_supply_sale

Genera pedidos de compra a partir de las ventas de un determinado periodo.

Ventas. Coste por tipo de pago en la venta

sale_payment_type_cost

Añade el coste/descuento según el tipo de pago creando una nueva línea en la venta cuando cambia a presupuesto.

Com fer la declaració 347 amb Tryton

Publicat: 20-02-2015 10:00

Per poder calcular l'informe AEAT 347 (operacions amb tercers de més de 3000 eur o en efectiu) cal instal·lar el mòdul aeat_347, encara que possiblement ja el tingueu instal·lat. Des del menú Comptabilitat/Informes/Informe AEAT 347 es pot crear un nou informe i donar-li al botó Calcular. Si en calcular no troba encara cap registre de tercer és perquè cal fer reassignacions i recàlculs a les factures del 2014 i 2015.

Aquest mòdul a més a més afegeix la casella "Incloure 347" a la pestanya de comptabilitat del tercer per indicar si s'ha d'incloure en el 347, i a les línies de factura també s'indica si s'ha d'incloure en el 347 i quina clau és. En les factures noves s'omple automàticament la clau de les línies, però cal recalcular-la en les que es van crear abans d'instal·lar aquest mòdul.

Cal anar a les factura de client, pestanya Totes i filtrar les del 2014 (després el mateix amb les del 2015). Seleccionar totes amb Ctrl+A (si hi ha més de 1000 cal fer-ho de 1000 en 1000) i executar l'acció "Reassigna registres AEAT 347" i marcar casella Incloure 347 i seleccionar la clau "B - Entregas de bienes y servicios superiores al límite (1)" . Després cal tornar a marcar totes les factures i executar l'acció "Recalcular registres AEAT 347". Així ens recalcularà els imports de cada factura que s'han de consignar en el model 347.

Després es repeteix el mateix procés per a les factures d'abonament de client. I després amb les de proveïdor i abonament de proveïdor, però seleccionant la clau "A - Adquisiciones de bienes y servicios superiores al límite (1)".

Cal tenir en compte que aquests passos marcaran totes les factures i abonaments de client i proveïdor de 2014 i 2015 per ser consignades en el 347 mitjançant les 2 claus estàndards. Si alguna factura és de client/proveïdor estranger (CIF que no comenci amb ES), o si és una subvenció o adquisició d'adm. pública cal posar una altra clau o no consignar al 347. Es poden corregir fent els dos passos anteriors, reassignar i després recalcular els registres AEAT 347 per posar-los les claus correctes o consignar o no en el 347.

Un cop fet això ja es pot crear l'informe 347 des del menú Comptabilitat/Informes/Informe AEAT 347, indicant l'exercici fiscal i omplenant les dades de l'informe. Pitjem el botó "Calcula" i a la pestanya "Registres de tercers" apareix el resum dels càlculs, amb els imports de cada client/proveïdor a declarar. És important que tots els tercers a incloure tinguin el CIF anotat. A la pestanya "Registres de propietat" es poden afegir a mà els registres de lloguers de propietats.

Posteriorment es pot processar l'informe 347 i ens crearà el fitxer 347 llest per ser descarregat de Tryton i ser enviat a hisenda per via telemàtica.

Traducciones en Tryton

Publicat: 12-02-2015 10:00

Tryton es un ERP multi idioma: La aplicación se muestra en el idioma configurado en cada usuario y toda la comunicación con el cliente o proveedor se realiza mediante el idioma configurado en el tercero. Por ello Tryton ofrece la posibilidad de traducir muchos campos (aparece un icono de una bandera a su derecha), como por ejemplo el nombre o descripción de los productos.

En este post no hablaremos del sistema de idiomas de Tryton, si no como disponer de un sistema de traducción sin usar herramientas externas.

Muchos de vosotros seguramente usareis Google Translate para traducir un texto previamente copiado, para después volver a copiar el texto traducido y pegarlo dentro del ERP. Esto es muy común en sitios web multi idiomas como catálogos de ecommerce, o plataformas web como blogs, artículos, etc.

Esta tarea la tenemos integrada en el propio ERP con un asistente de traducción. El asistente de traducción consiste en dos partes:

 • La primera parte nos permite seleccionar el idioma origen, el idioma destino y el motor de traducción que usaremos.
Tryton. Selección idiomas y motor
 • La segunda parte nos propone la traducción. Nos mostrará el texto origen y la traducción para poder comparar.
Tryton. Propuesta de traducción

Para traducir, deberemos marcar el campo de traducción para indicar que se aplique la traducción.

Una vez aplicada la traducción, mediante el icono de una bandera a la derecha del campo podremos visualizar las traducciones y editarlas si hace falta.

Para disponer del asistente, un administrador configurará que modelos y que campos estarán disponibles para ser traducidos.

El sistema puede usarse varias APIs de sistemas de traducción. Por ahora se ha diseñado la traducción usando el motor de traducción de Apertium al ser libre y hecho en nuestro país.

Comisiones en Tryton

Publicat: 12-02-2015 10:00

La comisión es la cantidad que se cobra por realizar transacciones comerciales que corresponden a un porcentaje o un importe fijo sobre el importe de la operación.

Las comisiones se calculan sobre las facturas.

Planes

En nuestro sistema deberemos definir que planes se aplicarán para la generación de comisiones.

Un plan irá relacionado con un producto (comisión) y el método de comisión.

El método de comisión es el estado de la factura en que se creará la comisión:

 • Al contabilizar
 • Al pagar

Los planes irán relacionados con varias líneas. Cada línea la podemos relacionar con un producto, en este caso se calculará la comisión sobre este producto.

La formula de las líneas de los planes son cálculos matemáticos. Por ejemplo, si la comisión es de un 10% del total, la formula será:

amount*0.1

Agentes

Los agentes son los comerciales de nuestra empresa, sean empleados de la propia empresa o personal externo (autónomos).

Cada agente irá relacionado con un "plan de comisión". Según el plan de comisión se le calculará el tipo de comisión que ganará el agente.

El tipo de agente, "agente de" o "principal" nos permite especificar la cuenta del agente que se usará:

 • Si el agente es "Agente de" se usará la cuenta "Cuenta a pagar" del tercero/agente. Es un agente que le pagamos comisiones.
 • Si el agente es "Principal" se usará la cuenta "Cuenta a cobrar" del tercero/agente. Es un agente al que le cobramos comisiones.

Creación de comisiones

Las comisiones se crean automáticamente según el tipo de plan que hayamos definido (al contabilizar o al pagar la factura).

Relacionar facturas con agentes

En la factura disponemos del campo "Agente de comisiones" que nos permite relacionar la factura con el agente.

En el caso que la factura esté relacionado con un agente, en el momento de contabilizar o pagar la factura (según el plan) nos genera la comisión relacionado con el agente.

En el caso que la factura provenga de una venta, por ejemplo, en una factura disponemos de diferentes líneas que pueden que el origen sean de distintas ventas, y por tanto, de distintos agentes. En el caso que las líneas de la factura tengan un agente, tendrá preferencia este agente respecto el agente global de la factura o de si no disponemos de agente, y las comisiones que se generarán serán respecto a la línea de la factura.

Si es una factura de cliente nos genera las comisiones en positivo. Si es una factura de abono de cliente nos genera las comisiones en negativo.

Facturar las comisiones

Des del menú de Comisiones disponemos de un asistente que nos permite generar facturas a partir de un rango de fechas.

En este asistente le podemos especificar el tipo de factura:

 • Entrante. Nos generará facturas de los agentes que el tipo sea "principal".
 • Saliente. Nos generará facturas de los agentes que el tipo sea "agente de".
 • Ambos. Nos generará facturas de los agentes que sean "principal" y "agente de".

Para generar las facturas de las comisiones es importante que los agentes dispongan un "plazo de pago" por defecto tanto de cliente como proveedor antes de ejecutar el asistente. En el caso que el agente no disponga de esta información, una mensaje de alerta nos avisará que no puede generar la factura, pues este campo es requerido en la factura.

Cancelar facturas relacionadas con comisiones

En el caso que se cancele una factura que las líneas estén relacionadas con comisiones ya facturadas, estas comisiones pasarán a estado "cancelado".

Cierre del ejercicio fiscal en Tryton

Publicat: 12-02-2015 09:00

El cierre de un ejercicio fiscal suele constar del asiento de regularización, el asiento de cierre, el de apertura del ejercicio nuevo, así como el bloqueo para no permitir la contabilización de nuevos datos en el ejercicio cerrado. En Tryton solamente vamos a realizar la primera y la última acción: el asiento de regularización y el bloqueo del ejercicio pero los asientos de cierre y apertura no son necesarios en el sistema, puesto que Tryton arrastrará los saldos de las cuentas al ejercicio siguiente y una vez cerrado el ejercicio, no arrastrará los saldos de las cuentas de ingresos y gastos si estas están bien configuradas.

Hay que tener en cuenta que que se van a arrastrar los saldos de las cuentas de ingresos y gastos mientras no se haya cerrado el año, puesto que el sistema intenta garantizar que el balance de situación está siempre cuadrado.

Para realizar el cierre del ejercicio fiscal seguiremos estos pasos:

Paso 1

Haremos un asiento de pérdidas y ganancias (o de regularización). Ejecutaremos el asistente des del menú "Contabilidad/Procesos/Crear asiento de regularización" que nos pedirá:

 • Ejercicio fiscal a cerrar.
 • Diario. El diario debe ser del tipo "Situación" (seguramente se deberá crear la primera vez).
 • Período donde se realizará el asiento de pérdida/ganancias. El período debe ser de tipo "Ajuste", que normalmente es un período de un solo día (por ejemplo 31-12-2014).
 • Cuenta haber/debe dónde se realizarán las ganancias o pérdidas (normalmente a la cuenta 129000-Resultado del ejercicio).

Paso 2

Renumerar los asientos para que sean correlativos. Con el módulo "Renumeración movimientos" (Account Move Renumber) dispondremos del menú "Contabilidad/Procesos/Renumerar asientos". Este asistente nos pedirá:

 • Ejercicio fiscal
 • Primer número a renumerar

En caso de que todos los asientos del ejercicio no estén confirmados nos avisará que los debemos confirmar.

Para confirmar todos los asientos iremos a "Contabilidad/Asientos/Asientos contables", filtraremos los que sean en borrador y los confirmaremos.

Paso 3

Cierre del ejercicio fiscal. Ejecutaremos el asistente del menú "Contabilidad/Procesos/Cierre ejercicio fiscal" y nos pedirá el ejercicio fiscal a cerrar. Nos anotará los saldos de las cuentas a finales del ejercicio y nos cerrará los períodos y el ejercicio.

No se genera asientos de cierre y apertura, ya que no son necesarios, pues ya se considera de forma automática los saldos de cierre como saldos iniciales para el siguiente ejercicio.

Boletín de nuevos módulos y/o actualizaciones de Tryton (20150212)

Publicat: 12-02-2015 09:00

Semanalmente se realizan las tareas de instalación de nuevos módulos así como la actualización de módulos ya disponibles. A continuación se describen las novedades de TrytonERP:

Contabilidad. Muestra líneas de pago en facturas

account_invoice_visible_payments

Muestra las líneas de pago en facturas aunque las facturas estén pagadas.

Contabilidad. Renumeración de movimientos

account_move_renumber

Dispondremos de un nuevo asistente para renumerar asientos que solicita el ejercicio fiscal y el primer número para renumerar.

En caso de que no todos los asientos del ejercicio estén confirmados nos avisará que debemos confirmarlos.

Comisiones

commission

El módulo de comisiones finalmente ha entrado en el núcleo de Tryton y se incluye como módulo oficial.

Filtro de correo electrónico

electronic_mail_filter

Crea filtros que relaciona plantillas de correo electrónico con acciones planificadas de forma que se pueda automatizar el envío periódico de correos electrónicos bajo unos ciertos criterios de búsqueda.

Galatea. Relacionar productos con tutoriales

galatea_tutorial_product

Dentro de la plataforma eSale nos permite relacionar tutoriales con productos para anotar en los tutoriales los productos de nuestro catálogo que hemos utilizado para el tutorial.

Stock del producto por tienda

sale_product_stock_shop

Avisa que no hay suficiente cantidad de producto en el almacén para hacer la venta (según configuración de la tienda y la tienda en que se encuentra el usuario).

Traducción

translate

Nos permite un entorno gráfico (asistente) para propuestas de traducción de campos multiidoma. Esta funcionalidad nos propone traducciones de textos actuales para que después los podamos revisar y publicar con un nuevo idioma.

Esta funcionalidad es muy común en comercios electrónicos (ecommerce) que dispongan el sitio web en varios idiomas, por ejemplo, una web en español, catalán e inglés.

Para las propuestas de traducción deberemos instalar terceros módulos que nos integre el motor o API del sistema de traducción.

Traducción Apertium

translate_apertium

Nos permite la traducción mediante el motor de traducción Apertium.

Nota: Para activar Apertium se debe instalar los paquetes de sistema de Apertium en el servidor. Este motor de traducción no usa ninguna API por lo que no se requiere que un tercero active el servicio.

eSale Stock en varias ubicaciones o almacenes

Publicat: 27-01-2015 09:00

Nueva funcionalidad de cálculo de stock disponible en la tienda (esale). Hasta ahora una tienda estaba relacionada con un almacén principal o primario. Esta relación era requerida.

Ahora podemos relacionar la tienda con más de un almacén (campo Almacenes en la configuración de la tienda eSale).

En este caso, en vez de obtener la cantidad real y la cantidad prevista de la ubicación principal de la tienda, se calcula según los almacenes configurados en este campo si estuvieran rellenados. En caso contrario, se usa el almacén principal.

Un ejemplo gráfico de esta funcionalidad es:

La tienda zz.com trabaja con dos almacenes en Vilafranca del Penedès, un almacén principal y otro almacén secundario. Con esta funcionalidad el stock de los productos vendrá definido según la suma de las cantidades de ambos almacenes, no sólo el almacén primario.

En el caso que exporte el stock de su tienda web (Magento, Prestashop, etc), en la tienda está disponible un nuevo campo para configurar si el stock a exportar es el stock real o el stock previsto. Si el comercio electrónico está basado en Tryton, el stock no se exporta si no que se calcula en el momento de la solicitud.

Extractos bancarios en Tryton

Publicat: 21-01-2015 10:00

Mediante los módulos de extractos bancarios podemos crear extractos bancarios, contabilizarlos y conciliarlos con apuntes (efectos).

Al crear un extracto podemos añadir las líneas que contiene el extracto y por cada línea podemos indicar una o varias cuentas para contabilizarla o uno o varios apuntes (efectos) ya existentes para contabilizarla y conciliarla.

En la línea de extracto disponemos del botón "Buscar" para buscar un apunte del mismo importe y nos lo relacionará con esta línea.

Finalmente, una vez que la línea esté relacionada con una o varias cuentas o efectos es el momento de contabilizar.

Extractos bancarios CSB43

En los extractos bancarios disponemos de un asistente que nos permite seleccionar un fichero CSB43 e importar los saldos iniciales y finales y todas las líneas del extracto (fecha, importe y descripción).

La Norma CSB43 es un fichero genérico que usan todos los bancos españoles para extraer los movimientos de nuestra cuenta bancaria. De esta forma, al importar un fichero CSB43, nos crearán las líneas que posteriormente contabilizaremos. Para la obtención del fichero CSB43 contacte con el banco; generalmente puede descargarse desde la plataforma online del banco.

Extractos bancarios CSV

En los extractos bancarios disponemos de un asistente que nos permite seleccionar un fichero CSV e importar las líneas en el extracto para posteriormente contabilizarlas.

Algunas plataformas de pagos (Paypal, Redsys, Sermepa, Cofidis, ...) sólo permiten extraer datos de los pagos mediante ficheros CSV o es el formato más común.

En el caso que sólo permitan exportar los datos en formato XLS (Excel), antes de importar el fichero deberemos convertirlo en formato CSV usando algún programa de ofimática como LibreOffice.

A partir de un fichero CSV podemos importar las líneas en nuestro extracto bancario y así contabilizar los pagos que se han realizado en nuestra plataforma de pago y si procede conciliarlos con los movimientos contables existentes.

En la configuración de extractos bancarios deberemos definir los perfiles CSV que usaremos donde se detallará la estructura del CSV. Para ello deberemos definir cada campo del CSV y relacionarlo con un campo de la línea del extracto bancario, añadiendo líneas donde definiremos:

 • Campo: Campo de la línea donde se guardará la información.
 • Columnas: Columnas del CSV que corresponden al campo. Podemos juntar varias columnas del CSV en una sola columna, por ejemplo, en la descripción. Indicaremos las posiciones de los campos CSV separados por comas. Ejemplo: 3,10,12
 • Formato fecha. En el caso que el campo sea "datetime" anotaremos el formato de la fecha que recibimos en el CSV. Ejemplo: %d/%m/%Y,%H:%M:%S

En el caso que el CSV contenga líneas que no deseamos importar, con el campo "Expresión de coincidencia" podemos filtrar las líneas que realmente se importarán. Esto nos permite, por ejemplo en un CSV de Paypal, omitir aquellos pagos que no se hayan completado y sólo importar los pagos realizados. Un ejemplo de condición sería:

row[5] == "Cancelled" and row[11] == "user@domain.com"

En el caso que coincida la línea del CSV con esta expresión, se omitirá y continuará con la siguiente línea del CSV, por lo que no se importará.

"row" es la variable de la línea y entre "[]" especificaremos la posición del campo (la primera columna del CSV es el 0). En este ejemplo anotamos que la columna 5 contenga la cadena de texto "Cancelled" y que la columna 11 contenga la cadena de texto "user@domain.com".


Tryton

El Top 10. Un ERP àgil tant pels usuaris com a nivell tècnic. Un ERP que s'adapta a les seves necessitats.

Nereid

Nereid és el nom que s'ha donat el projecte web de Tryton. Amb Nereid qualsevol registre o mòdul de Tryton està disponible en el canal web. Imaginis fins a on pot arribar...

Al núbol

Per la petita PiME, organitzacions o autònoms hem creat el servei de SaaS d'OpenERP i Tryton. www.zzsaas.com.

Serveis

Tu poses el repte. Nosaltres la solució i implementació.