Sectors


Gestories i comptables

Gestió per a gestories i comptables. Solucions per la gestió comptable dels seus clients amb el servei ZZSaaS.

Comerç electrònic

Gestió de comerç electrónic per a B2C o B2B integrats en el ERP. Integració de plataformes de catàleg com IceCat o similars.

Logística i transport

Gestió de logística i transport. Adaptació dels processos al seu magatzem i integració amb serveis de missatgeria.

Centres de formació

Gestió completa per a centres de formació, des de la gestió dels cursos, professorat com les inscripcions i integració en canals online.