Nova versió Tryton 3.8


Publicat: 16-12-2015 09:00     |  Més entrades sobre actualización tryton

Client web

La gran novetat d'aquesta versió és que inclou el client web anomenat SAO amb un disseny adaptatiu. Es requereix un navegador web compatible amb HTML5 (Firefox, Chrome...). Per utilitzar-lo no cal cap modificació en el costat del servidor, cada mòdul treballa tal qual amb SAO igual que ho fa amb el client GTK.

Client GTK

S'ha treballat molt per millorar l'accessibilitat dels clients web i GTK. Per al client GTK s'ha seguit la Guia d'accessibilitat GNOME per desenvolupadors tant com ha estat possible i per al client web s'ha seguit la Iniciativa d'accessibilitat web del W3C. Només es continua donant suport als colors de les línies de les vistes de llistat en el client GTK de Linux i Windows.

A més a més, el client GTK per a Linux i Windows permet:

 • Cercar/filtrar per tots els camps disponibles a les vistes llistat i formulari.
 • Autocompletació en camps relacionats quan el resultat és un sol registre.

Podeu descarregar el client GTK 3.8 des de www.zzsaas.com

Galatea i Ciclop

Les funcionalitats de Galatea (ecommerce o pàgina web sobre Tryton) com de Ciclop (gestió interna) continuen sent suportades en aquesta versió. Recordeu que Ciclop, a diferencia de SAO, us permetrà gestionar processos interns (logística, comercials, ...) amb entorns més gràfics doncs el seu objectiu és oferir els continguts de l'ERP en mode pàgina web amb funcionalitats concretes.

Servidor

 • Com sempre, l'actualització de les versions anteriors a aquesta nova versió està totalment suportada (base de dades) i no es requereix una migració per actualitzar de versió.
 • Ara el client és capaç de generar missatges d'error significatius per tot tipus de validació. Aquests missatges d'error utilitzen la mateixa sintaxi que el filtre de cerca.
 • Per a una millor accessibilitat s'ha substituït el color de fons personalitzat per etiquetes en 'negreta' per als camps requerits i per etiquetes en 'cursiva' per als camps editables.
 • S'ha afegit al client una nova opció per tabulació ràpida. Si s'activa, es salten els camps de només lectura en navegar amb el tabulador. Aquest era el comportament predeterminat anterior, que havia de ser opcional per permetre als usuaris amb discapacitats desplaçar-se pels camps de només lectura per a la seva lectura.
 • Ara la funció d'exportació només funciona amb els registres seleccionats però permet exportar una estructura d'arbre.
 • Un esquema de colors nou per als gràfics que reemplaça l'única variació de brillantor que hi havia. Ara l'esquema de colors també canvia el matís de cada color mitjançant l'angle d'or (que assegura que un color no sigui seleccionat dues vegades).
 • El camp diccionari rep suggeriments a partir de la cerca del text de forma similar a altres camps.
 • Els camps data i hora han estat reescrits completament per poder ser més flexibles amb el format a teclejar. Però també són més pràctics si s'usen amb el ratolí gràcies a un calendari emergent real i a una llista desplegable per a l'hora.
 • Les columnes de la vista llistat que tenen sempre el mateix valor s'oculten automàticament degut a que no proporcionen informació. Per exemple, la llista de factures comptabilitzades no mostren la columna estat perquè, per definició, totes elles estan comptabilitzades.
 • Es permet sobreescriure traduccions d'altres mòduls i personalitzar-se les etiquetes i missatges segons necesitats del client.

Tercer

 • Ara l'idioma del tercer depèn de l'empresa.
 • Una llista extensible d'identificadors reemplaça l'únic camp CIF/NIF. D'aquesta manera permet un tercer disposar de varis identificadors (CIF/NIF, carnet de conduir, seguretat social, ...)
 • Reemplaçament dels Esdeveniments per Activitats, que són més flexibles.

Producte

 • La conversió entre unitats ja no genera errors silenciosos sinó que apareix un error explícit.
 • S'ha afegit la propietat volum als productes.

Comptabilitat

 • S'ha afegit un nou informe que mostra els imports d'un diari d'efectiu en un període. Això és útil per comprovar el tancament de la caixa.
 • L'assistent que genera els pagaments permet indicar una data en lloc de la per defecte que és avui.
 • Els comptes d'ingressos i despeses predeterminats es poden configurar des de la configuració de comptabilitat.
 • La data dels extractes es pot corregir després de la seva comptabilització.
 • Ara es pot afegir una descripció a l'assentament de cancel·lació des de l'assistent.
 • En el llibre major apareix una nova opció per mostrar només el saldo.
 • Es poden configurar els impostos per modificar el preu base per als següents impostos de la llista.
 • Ara es poden definir plantilles per a assentaments habituals. Quan s'executa una plantilla, l'usuari se li demanarà que introdueixi algunes dades com un import o un tercer, per poder generar un assentament amb aquestes dades.
 • S'ha afegit un informe imprimible per a l'amortització d'actius.
 • Es disposa d'un assistent de prova per veure els resultats generats per un termini de pagament. Com que els terminis de pagament són molt flexibles perquè permeten aplicar diversos increments de temps (en lloc d'un), no sempre és fàcil preveure el comportament.
 • S'ha estès la cobertura de SEPA amb els sabors pain.001.003.03 i 008.003.02 que s'utilitzen a Alemanya. I també és possible regenerar un missatge SEPA en cas de configuració errònia en la primera generació.
 • Els extractes creen assentaments agrupats per número, data i tercer per defecte. Així, quan una línia d'extracte es divideix per conciliar factures, només es crea un assentament i l'origen d'aquest assentament és el grup de les línies d'extracte.
 • Les regles d'impostos ara poden dependre del país d'origen i de destí gràcies al nou mòdul de regles de impostos per païssos.
 • El dipòsit comptable afegeix un nou tipus de compte Bestreta. Permet facturar bestretes i recuperar aquest import més tard a la següent factura.
 • Ja no es dona suport als tipus de pagamnts CSB (normes 19, 32, 34 i 58). A partir de l'1 de febrer 2016 les entitats bancàries ja no donen suport als pagaments tipus CSB i són reemplaçats per la normativa europea SEPA.
 • Afegit Recàrrec d'equivalència en les plantilles de impostos (ampliació del model AEAT 340).
 • Afegit impostos especials en el sector de la ramaderia i pesca.
 • Afegit IRPF de lloguer i 19,5% IRPF.
 • Afegit IGIC - Impuesto General Indirecto Canario.
 • Ampliació i correcció informes comptables (PDF).
 • Els plans comptables ja no són traduïbles. Això evita que els usuaris dupliquin comptes/impostos existents per crear-ne de nous i s'oblidin de canviar el nom en cada idioma.
 • Alguns camps de la factura com les Notes i l' Origen són editables després de comptabilitzar la factura.

Projecte

 • El càlcul de l'arbre del projecte ha estat enormement millorat mitjançant l'agrupació del càlcul i l'ús de millors consultes.
 • Ara hi ha un camp de progrés en els projectes i tasques i, per descomptat, un total que és la suma dels fills.
 • S'ha afegit un nou mètode per generar la factura del projecte que es basa en el camp de progrés.
 • Ara és possible vincular línies de compra a un projecte que s'afegiran al camp de cost.
 • Ara els treballs dels fulls de treball tenen un camp total d'hores que calcula la durada del treball i els seus fills.
 • Redisseny del Suport de projectes per utilitzar el sistema base de Suport (CRM).
 • L'estructura d'arbre del projecte i del full de treball s'han separat, cada objecte té la seva pròpia estructura d'arbre.
 • La tarifa utilitza els mateixos decimals que el producte.
 • El preu de cost de l'empleat s'emmagatzema a la línia del full de treball segons la data de la línia. Això permet sumar els costos del full de treball més ràpid.

Venda

 • La data de lliurament en la línia de venda mostra la data efectiva un cop que els béns són lliurats.
 • Ara és possible enviar la venda a un altre tercer diferent de l'indicat en la factura. Això és un complement a l'enviament directe que permet que suporti totalment els enviaments directes.
 • L'enviament directe ara utilitza dos moviments diferents utilitzant una ubicació temporal.
 • Descripció de la venda segons idioma del tercer.
 • S'ha afegit un nou estat Guanyada a les oportunitats de venda. L'oportunitat canvia a aquest estat automàticament quan una de les seves vendes es confirma i totes les altres estan també confirmades o cancel·lades.
 • L'import de les oportunitats s'actualitza segons l'import de les vendes relacionades. Això permet obtenir informes més precisos.
 • El càlcul del cost d'enviament només es calcula en passar a pressupost. Això redueix la càrrega en el client quan la venda és força llarga ja que el cost es calcularà una sola vegada en lloc de cada vegada que una línia sigui afegida.
 • Passarel·la de pagament Redsys (Visa/Mastercard) amb la nova firma SHA-256 i reconversió del total en format de la moneda (Gateway).

Reclamació de venda

Gestiona les reclamacions dels clients sobre les vendes o factures. Permet definir les accions per resoldre les queixes, com retornar la venda o abonar la factura. Permet establir un flux de treball per a l'aprovació de les accions de reclamació mitjançant els permisos d'accés.

Quantitat d'estoc a la venda

Comprova en vendes en estat pressupost si hi ha prou quantitat de productes en el magatzem. També comprova que la nova venda no perjudiqui vendes anteriors que seran enviades més tard.

Compra

 • La data de lliurament en la línia de compra mostra la data efectiva un cop que els béns són rebuts.
 • Es poden cancel·lar moviments d'estoc des de la vista de la compra sense haver de crear un albarà de proveïdor i cancel·lar-lo.
 • Ara l'estat de la sol·licitud de compra permet fer cerques.
 • Les sol·licituds de compra es generen fins i tot si la quantitat arrodonida és zero per permetre a l'usuari comprar més.

Compres/Vendes

 • Les línies de compres/vendes suporten ambdós tipus de factura (factura i factura d'abonament) a cada línia quan es calcula la quantitat facturada.

Logística

 • És possible sol·licitar tornar a calcular el preu de cost mitjà d'un producte mitjançant la reproducció de tots els moviments des del principi.
 • És possible configurar una altra ubicació de recollida diferent de la ubicació d'emmagatzematge per als magatzems.
 • És possible establir un proveïment intern per ubicació que s'utilitza per a les regles d'estoc internes per defecte per a tots els productes.
 • S'amplia la connexió d'albarans amb APIs de transportistes (ASM, Correos, Envialia, MRW, Seur, ...)
 • Restricció del número de lot i producte per evitar la duplicitat de números de lots.
 • Optimització de l'auto-assignació de números de lots.
 • Assistent de validació d'empaquetament en el moll de sortida.
 • Actualització de la data prevista en albarans de client pendents (per disposar sempre de l'estoc disponible a dia d'avui).
 • Exportació de l'estoc per eSale com la quantitat de les ubicacions de emmagatzematge i entrada.
 • Redisseny del llistat de productes per ubicació (mode llistat cercable) amb l'estoc del magatzem.
 • Moltes restriccions innecessàries en l'edició dels camps dels moviments han estat eliminades.
 • La quantitat esperada de les línies d'inventari es calculen sempre, fins i tot si s'afegeixen manualment.
 • És possible crear moviments en estat En procés i Esborrany utilitzant ubicacions de tipus Vista. Aquestes ubicacions hauran de ser canviades per poder finalitzar el moviment.
 • L'inventari utilitza la funció d'agrupació per crear els moviments. Això permet suportar fàcilment el lot (o qualsevol altre camp extra).

Cost de recepció

Permeten guardar el cost de recepció en els enviaments dels proveïdors després de la recepció. Es crea un nou document per vincular línies de factura de proveïdors amb enviaments i definir el mètode que s'utilitzarà per a l'assignació de costos. Actualment hi ha dos mètodes disponibles: Per Valor i Per pes. I gràcies a l'assistent Actualització preu de cost, el preu de cost dels productes pot ser recalculat tenint en compte el cost de recepció.

Duana

Permet definir el Codi de Tarifa del Sistema harmonitzat i la seva taxa de duana sobre els productes. El tipus de taxa s'emmagatzema per a un país durant un període i estan disponibles dos tipus de càlcul: un import fix o un import per quantitat.

Contrates

Redisseny del mòdul de contractes per ser més flexibles els canvis del contracte (afegir/eliminar/modificar serveis) i la generació de consums.

Suport

 • Millora de la concatenació de les converses en un tiquet.
 • Especificació del tipus de tiquet quan es genera mitjançant un servidor de correu (Getmail).

Tryton

El Top 10. Un ERP àgil tant pels usuaris com a nivell tècnic. Un ERP que s'adapta a les seves necessitats.

Nereid

Nereid és el nom que s'ha donat el projecte web de Tryton. Amb Nereid qualsevol registre o mòdul de Tryton està disponible en el canal web. Imaginis fins a on pot arribar...

Al núbol

Per la petita PiME, organitzacions o autònoms hem creat el servei de SaaS d'OpenERP i Tryton. www.zzsaas.com.

Serveis

Tu poses el repte. Nosaltres la solució i implementació.