Sobre nosaltres

Serveis

Zikzakmedia SL està formada per un equip de consultors, programadors, formadors i un dissenyador gràfic especialitzats en la implementació de programari lliure en els camps de gestor de continguts, comerç electrònic, ensenyament a distància, intel·ligència de negoci i en l'eina més important que engloba totes elles: la gestió empresarial (ERP).

Som especialistes en OpenERP des de 2007 i Tryton des de 2012 amb l'adaptació de processos clau en la PiME: logística, serveis, CRM, integració de canals de venda on-line, facturació, comptabilitat, ... Des del 2012 incorporem dins de les nostres solucions tecnológiques a Tryrton, un altre ERP o eina de gestió que ens proporciona més flexibilitat.

El nostre coneixement d'OpenERP i Tryton, tant a nivell funcional com tècnic, ens permet oferir la informatització dels vostres processos empresarials perquè tota la vostra gestió empresarial es basi en una sola eina, evitant la duplicitat i millorant la qualitat de la gestió del dia a dia.

No som només instal·ladors d'OpenERP i Tryton sinó que a més oferim un gran ventall de serveis: anàlisis i desenvolupament de noves funcionalitats, formacions presencials o remotes, suport tècnic i funcional, migracions de dades a partir d'aplicacions anteriors, integració en canals de venda on-line, i serveis d'actualització amb l'objectiu que la vostra aplicació de gestió no es quedi desactualitzada al cap d'unes setmanes.

Mai no hem oblidat la petita empresa, autònoms o entitats sense ànim de lucre i per aquest motiu hem creat el servei d'OpenERP a la xarxa, ZZSaaS. D'aquesta manera l'empresa pot disposar d'un OpenERP llest per a treballar en pocs clics estalviant temps i costos d'arrencada.

Contribucions

Zikzakmedia som un equip actiu dins les comunitats d'OpenERP i Tryton el·laborant cursos on-line lliures disponibles a AulaERP i alliberant nombrosos mòduls d'OpenERP i Tryton, tant d'ús general (ordres de pagament, cobrament, informes financers, etiquetes, comerç electrònic...) com per a la localització espanyola (plans comptables, impostos, topònims...).

També som membres actius de projectes que s'integren amb OpenERP com Magento o Prestashop (comerç electrònic), Django, Flask o Nikola (aplicacions web), i integració dels mòduls de formació (training) per a Moodle.

La nostra empresa és líder en la traducció al català de Magento i al català i castellà d'OpenERP des de la versió 4.2 i de Tryton des de la versió 2.2, tasques que fem de forma altruista.


Bitbucket

Fem ús de Bitbucket com repositori col·laboriatiu. En aquesta eina de programari col·laboratiu trobareu els mòduls que hem anat dissenyant per a Tryton (només els genèrics). Disponible a Zikzakmedia i TrytonSpain

GitHub

Fem ús de Github com repositori col·laboriatiu. En aquesta eina de programari col·laboratiu trobareu els mòduls que hem anat dissenyant per a Django i Python.

Launchpad

Fem ús de Launchpad com repositori col·laboratiu de la localització espanyola per a OpenERP.