Logística i transport

Logística i transport

Estem elaborant el contingut informatiu sobre els nostres serveis pel sector Logística i transport.


Implementacions

Cada sector és un món. Cada món s'adapta per ser organitzat.

Formacions

Formacions presencials o remotes. Per temari o per hores. Segons les seves necessitats.

Consultoria

Anàlisis dels processos de la companyia i optimització d'aquests.

Suport

Suport per tiquets o telefònic de consultes funcionals.

Manteniment

Serveis de manteniment del ERP, aplicacions web o servidors GNU/Linux.

Desenvolupament

Personalització dels processos de gestió de la PiME.