Centres de formació

Centres de formació

Estem elaborant el contingut informatiu sobre els nostres serveis pel sector Centres de formació.


Implementacions

Cada sector és un món. Cada món s'adapta per ser organitzat.

Formacions

Formacions presencials o remotes. Per temari o per hores. Segons les seves necessitats.

Consultoria

Anàlisis dels processos de la companyia i optimització d'aquests.

Suport

Suport per tiquets o telefònic de consultes funcionals.

Manteniment

Serveis de manteniment del ERP, aplicacions web o servidors GNU/Linux.

Desenvolupament

Personalització dels processos de gestió de la PiME.