Integración de correo electrónico en casos CRM de OpenERP

Publicat: 18-11-2011 14:03

Mediante el módulo Fetchmail podemos configurar la descarga de correo y convertirlos en casos de CRM. ¿Qué secciones disponemos por defecto en OpenERP para la auto-generación de casos de CRM?

CRM Sale

Este tipo de canal añade unos nuevos pasos previos a la creación de un pedido de venta: Iniciativa -> Oportunidad -> Pedido de venta. De esta forma, a partir del primer correo "general" podemos crear una iniciativa y más tarde llegar a ser una oportunidad y finalmente un pedido de venta.

CRM Claim

Este módulo añade un nuevo sistema de reclamaciones o incidencias. En este canal podemos categorizar los casos por secciones así como por equipos de venta.

CRM Helpdesk

Enfocado más al servicio de asistencia. Similar al CRM Claim pero con menos campos en la vista formulario.

Gestió d'oportunitats i pressupostos d'OpenERP

Publicat: 02-11-2011 14:04

A partir de la instal·lació del mòdul sale_crm, ens crea una gestió extra de les comandes de venda. Aquesta gestió es basa en 3 passos (iniciativa, oportunitat, pressupost). Però com funciona? Aquí us fem un petit resum del seu ús.

Si ja tenim l'empresa donada d'alta pots crear una oportunitat i un pressupost a partir d'ella. En el pressupost li marquem els productes, enviaments i preus. En l'oportunitat fem el seguiment de la relació comercial, notes, enviament de correus amb o sense adjunts, anotacions de trucades telefòniques, programació de reunions, l'estat en que es troba i si finalment s'ha guanyat o s'ha perdut.

Si a l'empresa hi ha varis comercials es té tot centralitzat al mateix lloc. També es pot anotar l'ingres estimat, el % de probabilitat de guanyar-ho, la data de tancament prevista, ...

Aquesta gestió la tenim al menú "Vendes/Vendes/Oportunitats". A la pestanya "Comunicació i Historial" hi ha una nota interna i un email que es pot enviar amb un adjunt. Prèviament, s'ha de configurar el servidor de correu SMTP perquè aquest envii els correus.

A partir de l'oportunitat podem clicar el botó "Convertir a pressupost" per crear un pressupost, que ens crearia una comanda de venda en estat pressupost. A la pestanya "Informació extra" de l'oportunitat tenim la relació entre pressupost i oportunitat.


  Tryton

  El Top 10. Un ERP àgil tant pels usuaris com a nivell tècnic. Un ERP que s'adapta a les seves necessitats.

  Nereid

  Nereid és el nom que s'ha donat el projecte web de Tryton. Amb Nereid qualsevol registre o mòdul de Tryton està disponible en el canal web. Imaginis fins a on pot arribar...

  Al núbol

  Per la petita PiME, organitzacions o autònoms hem creat el servei de SaaS d'OpenERP i Tryton. www.zzsaas.com.

  Serveis

  Tu poses el repte. Nosaltres la solució i implementació.