Nova versió Tryton 3.8

Publicat: 16-12-2015 09:00

Client web

La gran novetat d'aquesta versió és que inclou el client web anomenat SAO amb un disseny adaptatiu. Es requereix un navegador web compatible amb HTML5 (Firefox, Chrome...). Per utilitzar-lo no cal cap modificació en el costat del servidor, cada mòdul treballa tal qual amb SAO igual que ho fa amb el client GTK.

Client GTK

S'ha treballat molt per millorar l'accessibilitat dels clients web i GTK. Per al client GTK s'ha seguit la Guia d'accessibilitat GNOME per desenvolupadors tant com ha estat possible i per al client web s'ha seguit la Iniciativa d'accessibilitat web del W3C. Només es continua donant suport als colors de les línies de les vistes de llistat en el client GTK de Linux i Windows.

A més a més, el client GTK per a Linux i Windows permet:

 • Cercar/filtrar per tots els camps disponibles a les vistes llistat i formulari.
 • Autocompletació en camps relacionats quan el resultat és un sol registre.

Podeu descarregar el client GTK 3.8 des de www.zzsaas.com

Galatea i Ciclop

Les funcionalitats de Galatea (ecommerce o pàgina web sobre Tryton) com de Ciclop (gestió interna) continuen sent suportades en aquesta versió. Recordeu que Ciclop, a diferencia de SAO, us permetrà gestionar processos interns (logística, comercials, ...) amb entorns més gràfics doncs el seu objectiu és oferir els continguts de l'ERP en mode pàgina web amb funcionalitats concretes.

Servidor

 • Com sempre, l'actualització de les versions anteriors a aquesta nova versió està totalment suportada (base de dades) i no es requereix una migració per actualitzar de versió.
 • Ara el client és capaç de generar missatges d'error significatius per tot tipus de validació. Aquests missatges d'error utilitzen la mateixa sintaxi que el filtre de cerca.
 • Per a una millor accessibilitat s'ha substituït el color de fons personalitzat per etiquetes en 'negreta' per als camps requerits i per etiquetes en 'cursiva' per als camps editables.
 • S'ha afegit al client una nova opció per tabulació ràpida. Si s'activa, es salten els camps de només lectura en navegar amb el tabulador. Aquest era el comportament predeterminat anterior, que havia de ser opcional per permetre als usuaris amb discapacitats desplaçar-se pels camps de només lectura per a la seva lectura.
 • Ara la funció d'exportació només funciona amb els registres seleccionats però permet exportar una estructura d'arbre.
 • Un esquema de colors nou per als gràfics que reemplaça l'única variació de brillantor que hi havia. Ara l'esquema de colors també canvia el matís de cada color mitjançant l'angle d'or (que assegura que un color no sigui seleccionat dues vegades).
 • El camp diccionari rep suggeriments a partir de la cerca del text de forma similar a altres camps.
 • Els camps data i hora han estat reescrits completament per poder ser més flexibles amb el format a teclejar. Però també són més pràctics si s'usen amb el ratolí gràcies a un calendari emergent real i a una llista desplegable per a l'hora.
 • Les columnes de la vista llistat que tenen sempre el mateix valor s'oculten automàticament degut a que no proporcionen informació. Per exemple, la llista de factures comptabilitzades no mostren la columna estat perquè, per definició, totes elles estan comptabilitzades.
 • Es permet sobreescriure traduccions d'altres mòduls i personalitzar-se les etiquetes i missatges segons necesitats del client.

Tercer

 • Ara l'idioma del tercer depèn de l'empresa.
 • Una llista extensible d'identificadors reemplaça l'únic camp CIF/NIF. D'aquesta manera permet un tercer disposar de varis identificadors (CIF/NIF, carnet de conduir, seguretat social, ...)
 • Reemplaçament dels Esdeveniments per Activitats, que són més flexibles.

Producte

 • La conversió entre unitats ja no genera errors silenciosos sinó que apareix un error explícit.
 • S'ha afegit la propietat volum als productes.

Comptabilitat

 • S'ha afegit un nou informe que mostra els imports d'un diari d'efectiu en un període. Això és útil per comprovar el tancament de la caixa.
 • L'assistent que genera els pagaments permet indicar una data en lloc de la per defecte que és avui.
 • Els comptes d'ingressos i despeses predeterminats es poden configurar des de la configuració de comptabilitat.
 • La data dels extractes es pot corregir després de la seva comptabilització.
 • Ara es pot afegir una descripció a l'assentament de cancel·lació des de l'assistent.
 • En el llibre major apareix una nova opció per mostrar només el saldo.
 • Es poden configurar els impostos per modificar el preu base per als següents impostos de la llista.
 • Ara es poden definir plantilles per a assentaments habituals. Quan s'executa una plantilla, l'usuari se li demanarà que introdueixi algunes dades com un import o un tercer, per poder generar un assentament amb aquestes dades.
 • S'ha afegit un informe imprimible per a l'amortització d'actius.
 • Es disposa d'un assistent de prova per veure els resultats generats per un termini de pagament. Com que els terminis de pagament són molt flexibles perquè permeten aplicar diversos increments de temps (en lloc d'un), no sempre és fàcil preveure el comportament.
 • S'ha estès la cobertura de SEPA amb els sabors pain.001.003.03 i 008.003.02 que s'utilitzen a Alemanya. I també és possible regenerar un missatge SEPA en cas de configuració errònia en la primera generació.
 • Els extractes creen assentaments agrupats per número, data i tercer per defecte. Així, quan una línia d'extracte es divideix per conciliar factures, només es crea un assentament i l'origen d'aquest assentament és el grup de les línies d'extracte.
 • Les regles d'impostos ara poden dependre del país d'origen i de destí gràcies al nou mòdul de regles de impostos per païssos.
 • El dipòsit comptable afegeix un nou tipus de compte Bestreta. Permet facturar bestretes i recuperar aquest import més tard a la següent factura.
 • Ja no es dona suport als tipus de pagamnts CSB (normes 19, 32, 34 i 58). A partir de l'1 de febrer 2016 les entitats bancàries ja no donen suport als pagaments tipus CSB i són reemplaçats per la normativa europea SEPA.
 • Afegit Recàrrec d'equivalència en les plantilles de impostos (ampliació del model AEAT 340).
 • Afegit impostos especials en el sector de la ramaderia i pesca.
 • Afegit IRPF de lloguer i 19,5% IRPF.
 • Afegit IGIC - Impuesto General Indirecto Canario.
 • Ampliació i correcció informes comptables (PDF).
 • Els plans comptables ja no són traduïbles. Això evita que els usuaris dupliquin comptes/impostos existents per crear-ne de nous i s'oblidin de canviar el nom en cada idioma.
 • Alguns camps de la factura com les Notes i l' Origen són editables després de comptabilitzar la factura.

Projecte

 • El càlcul de l'arbre del projecte ha estat enormement millorat mitjançant l'agrupació del càlcul i l'ús de millors consultes.
 • Ara hi ha un camp de progrés en els projectes i tasques i, per descomptat, un total que és la suma dels fills.
 • S'ha afegit un nou mètode per generar la factura del projecte que es basa en el camp de progrés.
 • Ara és possible vincular línies de compra a un projecte que s'afegiran al camp de cost.
 • Ara els treballs dels fulls de treball tenen un camp total d'hores que calcula la durada del treball i els seus fills.
 • Redisseny del Suport de projectes per utilitzar el sistema base de Suport (CRM).
 • L'estructura d'arbre del projecte i del full de treball s'han separat, cada objecte té la seva pròpia estructura d'arbre.
 • La tarifa utilitza els mateixos decimals que el producte.
 • El preu de cost de l'empleat s'emmagatzema a la línia del full de treball segons la data de la línia. Això permet sumar els costos del full de treball més ràpid.

Venda

 • La data de lliurament en la línia de venda mostra la data efectiva un cop que els béns són lliurats.
 • Ara és possible enviar la venda a un altre tercer diferent de l'indicat en la factura. Això és un complement a l'enviament directe que permet que suporti totalment els enviaments directes.
 • L'enviament directe ara utilitza dos moviments diferents utilitzant una ubicació temporal.
 • Descripció de la venda segons idioma del tercer.
 • S'ha afegit un nou estat Guanyada a les oportunitats de venda. L'oportunitat canvia a aquest estat automàticament quan una de les seves vendes es confirma i totes les altres estan també confirmades o cancel·lades.
 • L'import de les oportunitats s'actualitza segons l'import de les vendes relacionades. Això permet obtenir informes més precisos.
 • El càlcul del cost d'enviament només es calcula en passar a pressupost. Això redueix la càrrega en el client quan la venda és força llarga ja que el cost es calcularà una sola vegada en lloc de cada vegada que una línia sigui afegida.
 • Passarel·la de pagament Redsys (Visa/Mastercard) amb la nova firma SHA-256 i reconversió del total en format de la moneda (Gateway).

Reclamació de venda

Gestiona les reclamacions dels clients sobre les vendes o factures. Permet definir les accions per resoldre les queixes, com retornar la venda o abonar la factura. Permet establir un flux de treball per a l'aprovació de les accions de reclamació mitjançant els permisos d'accés.

Quantitat d'estoc a la venda

Comprova en vendes en estat pressupost si hi ha prou quantitat de productes en el magatzem. També comprova que la nova venda no perjudiqui vendes anteriors que seran enviades més tard.

Compra

 • La data de lliurament en la línia de compra mostra la data efectiva un cop que els béns són rebuts.
 • Es poden cancel·lar moviments d'estoc des de la vista de la compra sense haver de crear un albarà de proveïdor i cancel·lar-lo.
 • Ara l'estat de la sol·licitud de compra permet fer cerques.
 • Les sol·licituds de compra es generen fins i tot si la quantitat arrodonida és zero per permetre a l'usuari comprar més.

Compres/Vendes

 • Les línies de compres/vendes suporten ambdós tipus de factura (factura i factura d'abonament) a cada línia quan es calcula la quantitat facturada.

Logística

 • És possible sol·licitar tornar a calcular el preu de cost mitjà d'un producte mitjançant la reproducció de tots els moviments des del principi.
 • És possible configurar una altra ubicació de recollida diferent de la ubicació d'emmagatzematge per als magatzems.
 • És possible establir un proveïment intern per ubicació que s'utilitza per a les regles d'estoc internes per defecte per a tots els productes.
 • S'amplia la connexió d'albarans amb APIs de transportistes (ASM, Correos, Envialia, MRW, Seur, ...)
 • Restricció del número de lot i producte per evitar la duplicitat de números de lots.
 • Optimització de l'auto-assignació de números de lots.
 • Assistent de validació d'empaquetament en el moll de sortida.
 • Actualització de la data prevista en albarans de client pendents (per disposar sempre de l'estoc disponible a dia d'avui).
 • Exportació de l'estoc per eSale com la quantitat de les ubicacions de emmagatzematge i entrada.
 • Redisseny del llistat de productes per ubicació (mode llistat cercable) amb l'estoc del magatzem.
 • Moltes restriccions innecessàries en l'edició dels camps dels moviments han estat eliminades.
 • La quantitat esperada de les línies d'inventari es calculen sempre, fins i tot si s'afegeixen manualment.
 • És possible crear moviments en estat En procés i Esborrany utilitzant ubicacions de tipus Vista. Aquestes ubicacions hauran de ser canviades per poder finalitzar el moviment.
 • L'inventari utilitza la funció d'agrupació per crear els moviments. Això permet suportar fàcilment el lot (o qualsevol altre camp extra).

Cost de recepció

Permeten guardar el cost de recepció en els enviaments dels proveïdors després de la recepció. Es crea un nou document per vincular línies de factura de proveïdors amb enviaments i definir el mètode que s'utilitzarà per a l'assignació de costos. Actualment hi ha dos mètodes disponibles: Per Valor i Per pes. I gràcies a l'assistent Actualització preu de cost, el preu de cost dels productes pot ser recalculat tenint en compte el cost de recepció.

Duana

Permet definir el Codi de Tarifa del Sistema harmonitzat i la seva taxa de duana sobre els productes. El tipus de taxa s'emmagatzema per a un país durant un període i estan disponibles dos tipus de càlcul: un import fix o un import per quantitat.

Contrates

Redisseny del mòdul de contractes per ser més flexibles els canvis del contracte (afegir/eliminar/modificar serveis) i la generació de consums.

Suport

 • Millora de la concatenació de les converses en un tiquet.
 • Especificació del tipus de tiquet quan es genera mitjançant un servidor de correu (Getmail).

Boletín de nuevos módulos y/o actualizaciones de Tryton (20150424)

Publicat: 24-04-2015 09:00

A continuación se describen las novedades de TrytonERP:

Cliente escritorio

Además de añadir nuevas funcionalidades que trae el propio cliente 3.4 se han añadido dos funcionalidades para los usuarios de Linux y Windows. Se recomienda a los usuarios actualizar el cliente de escritorio a la versión 3.4.4 que pueden descargar desde nuestra área de descarga de ZZSaaS.

Búsquedas

Se ha ampliado el número de campos para las búsquedas. El cliente por defecto sólo permitía buscar registros con los campos disponibles en la vista de listado. Esto ocasionaba que para búsquedas más complejas se echaran en falta algunos campos.

Ahora, tanto en el formulario del '''filtro''' como si escribe directamente la expresión en el buscador, se pueden usar los campos disponibles en las vistas de listado y formulario que permitan búsquedas.

La sintaxis de la búsquedas sigue siendo la misma; simplemente ahora podrá usar más campos para las búsquedas (vista listado + vista formulario).

TPV y logística

Se ha mejorado la usabilidad con la rellenado automático, muy útil en entornos en que el usuario trabaja con el teclado o con una pistola de código de barras. Por ejemplo, si al escanear el código de barras de un producto sólo se encuentra un registro, automáticamente se autocompleta con la opción encontrada. Esto es muy habitual en entornos con terminales punto de venta o zonas de almacenes donde el proceso de creación de líneas es mediante teclado o el escaneo de productos.

Esta funcionalidad se encuentra disponible en cualquier campo relacionado:

 • Muchos a uno (m2o). Por ejemplo, añadir un producto en una línea de una venta.
 • Muchos a muchos (m2m). Por ejemplo, añadir categorías en los terceros.
 • Uno a muchos (o2m). Por ejemplo, añadir movimientos en un albarán de entrada a partir del producto.

Las pistolas de códigos de barras están configuradas por defecto con la opción de teclado "Intro" después del escaneo. Este carácter "Intro" está reservado para la selección de las opciones del desplegable cuando escribimos. Al ser un carácter reservado para otra funcionalidad, se recomienda reconfigurar el lector de código de barras y en vez de usar el carácter "Intro" use el carácter tabulador "Tab" como carácter del final del escaneo.

En caso que desee seguir usando el carácter "Intro", contacte con nosotros para que le personalicemos los campos en los que debe usarse (se deshabilitará la opción del listado desplegable).

eSale

 • La relación entre productos y tiendas ya no fuerza que sea una tienda "eSale".
 • Para la gestión de productos eSale el usuario debe pertenecer al grupo "eSale" y "Productos eSale".

Módulos

Planes contables

 • IGIC (Impuesto General Indirecto Canario).

AEAT

 • Unificación de los módulo AEAT de forma que sean independientes del plan contable que se use (General o PyME).

API para transportistas y informes

Configuración de los directorios para imprimir informes de las API's de los transportistas.

CSV. Importación ficheros CSV

Módulo base para importación de ficheros CSV genéricos.

Cantidad en todos los almacenes

Añade los campos Cantidad y Cantidad prevista a la ficha de producto como la suma del stock del producto en todos los almacenes.

Productos de tienda

Añade un campo que relaciona cada producto con las tiendas en las que estará disponible.

Validar precio de producto

Valida que el precio de venta no sea inferior al precio de compra.

Compras. Descuentos en las líneas de los pedidos de compra

Permite realizar descuentos en las líneas de los pedidos de compra.

A partir del "Descuento" y el "Precio unidad bruto" se calcula el campo "Precio unidad" como:

Precio unidad = Precio unidad bruto * (1 - Descuento)

CSV Pago de ventas

Este módulo añade un asistente que permite leer pagos de un fichero en formato CSV, buscar las ventas de las que provienen cambiándolas de estado (procesarlas) y añadir los pagos al extracto correspondiente.

Venta de productos por tienda

Lanza un aviso en caso de que el producto que se pretende vender en una tienda no esté disponible para su venta en la misma.

Stock. Botones en los listados de albaranes

Añade botones ocultos en los listados de albaranes y en ventas y/o compras si estos módulos están instalados. Permite cambiar el estado de varios registros a la vez con el menú acción.

Stock. Secuencia en los movimientos

Añade un campo de secuencia en los movimientos de stock. En los albaranes de entrada y de devolución de salida copia la secuencia desde los movimientos de entrada hacia los movimientos internos. En los albaranes de salida copia la secuencia desde los movimientos de salida hacia los movimientos internos.

Si los módulos de ventas o compras están instalados, copia la secuencia desde las líneas de venta o de compra hacia los movimientos de stock creados a partir de ellas.

Stock. Secuencia por defecto en ubicaciones del producto

 • Valor por defecto de la secuencia en las ubicaciones por defecto de la variante del producto.
 • Permite cambiar la secuencia en los listados.

Stock. Reservar albaranes de salida automáticamente

Permite reservar automáticamente albaranes de salida en estado "En espera", bien ejecutando el asistente (Logística/Albaranes de cliente/Reservar albaranes), o bien mediante una acción planificada.

Para la ejecución del asistente, el usuario debe pertenecer al grupo "Stock. Forzar reserva en logística".

Stock. Revisión de productos a partir de albaranes

Crea líneas de revisión de productos cuando se reciben albaranes.

Stock. Revisión albarán de salida

Añade un campo al albarán de salida para marcar si ha sido revisado o no.

Stock. Generación de solicitudes de compra desde productos

En las variantes de productos disponemos de un asistente "Crear solicitudes de compra" que nos permite generar solicitudes directamente desde el producto. Los usuarios del grupo "Solicitud de compra" tendrán acceso a este asistente.

Stock. Generación de pedidos de compra a partir de ventas

Genera pedidos de compra a partir de las ventas de un determinado periodo.

Stock. Preferencias usuario con almacenes

Permite indicar a un usuario que almacenes puede trabajar y cambiarlo en sus preferencias.

Servidor

En los próximos días se activará un nuevo acceso mediante WSGI (Web Server Gateway Interface). A nivel de datos de conexión (servidor y puerto) es el mismo, no cambia.

Boletín de nuevos módulos y/o actualizaciones de Tryton (20150316)

Publicat: 16-03-2015 09:00

Semanalmente se realizan las tareas de instalación de nuevos módulos así como la actualización de módulos ya disponibles. A continuación se describen las novedades de TrytonERP:

Contabilidad. Importar extractos bancarios desde CSV

account_bank_statement_csv

Importación de extractos bancarios mediante ficheros CSV.

Contabilidad. Usuarios de extractos bancarios

account_bank_statement_user

Permite a un usuario con privilegios suficientes (simplemente del grup de extractos bancarios) asignar líneas de extracto a un usuario del sistema. Además, es posible añadir a este usuario a un grupo que le permite ver solamente las líneas que tiene asignadas.

Activos y albaranes de trabajo

asset_work_shipment

Relaciona un albarán de trabajo con un activo

Productos. Costes en el kit de producto

product_kit_cost

Campos sobre costes del kit de producto

Compras. Lista editable en solicitudes de compra

purchase_request_editable_list

Ventas. Descripción línea venta

sale_description

Descripción proviene de la descripción del producto, no del nombre del producto.

Stock. Listar movimientos desde albaranes

stock_shipment_moves_relate

Añade las relaciones de albaranes hacia movimientos.

Stock. Generación de pedidos de compra a partir de ventas

stock_supply_sale

Genera pedidos de compra a partir de las ventas de un determinado periodo.

Ventas. Coste por tipo de pago en la venta

sale_payment_type_cost

Añade el coste/descuento según el tipo de pago creando una nueva línea en la venta cuando cambia a presupuesto.

Boletín de nuevos módulos y/o actualizaciones de Tryton (20150212)

Publicat: 12-02-2015 09:00

Semanalmente se realizan las tareas de instalación de nuevos módulos así como la actualización de módulos ya disponibles. A continuación se describen las novedades de TrytonERP:

Contabilidad. Muestra líneas de pago en facturas

account_invoice_visible_payments

Muestra las líneas de pago en facturas aunque las facturas estén pagadas.

Contabilidad. Renumeración de movimientos

account_move_renumber

Dispondremos de un nuevo asistente para renumerar asientos que solicita el ejercicio fiscal y el primer número para renumerar.

En caso de que no todos los asientos del ejercicio estén confirmados nos avisará que debemos confirmarlos.

Comisiones

commission

El módulo de comisiones finalmente ha entrado en el núcleo de Tryton y se incluye como módulo oficial.

Filtro de correo electrónico

electronic_mail_filter

Crea filtros que relaciona plantillas de correo electrónico con acciones planificadas de forma que se pueda automatizar el envío periódico de correos electrónicos bajo unos ciertos criterios de búsqueda.

Galatea. Relacionar productos con tutoriales

galatea_tutorial_product

Dentro de la plataforma eSale nos permite relacionar tutoriales con productos para anotar en los tutoriales los productos de nuestro catálogo que hemos utilizado para el tutorial.

Stock del producto por tienda

sale_product_stock_shop

Avisa que no hay suficiente cantidad de producto en el almacén para hacer la venta (según configuración de la tienda y la tienda en que se encuentra el usuario).

Traducción

translate

Nos permite un entorno gráfico (asistente) para propuestas de traducción de campos multiidoma. Esta funcionalidad nos propone traducciones de textos actuales para que después los podamos revisar y publicar con un nuevo idioma.

Esta funcionalidad es muy común en comercios electrónicos (ecommerce) que dispongan el sitio web en varios idiomas, por ejemplo, una web en español, catalán e inglés.

Para las propuestas de traducción deberemos instalar terceros módulos que nos integre el motor o API del sistema de traducción.

Traducción Apertium

translate_apertium

Nos permite la traducción mediante el motor de traducción Apertium.

Nota: Para activar Apertium se debe instalar los paquetes de sistema de Apertium en el servidor. Este motor de traducción no usa ninguna API por lo que no se requiere que un tercero active el servicio.

eSale Stock en varias ubicaciones o almacenes

Publicat: 27-01-2015 09:00

Nueva funcionalidad de cálculo de stock disponible en la tienda (esale). Hasta ahora una tienda estaba relacionada con un almacén principal o primario. Esta relación era requerida.

Ahora podemos relacionar la tienda con más de un almacén (campo Almacenes en la configuración de la tienda eSale).

En este caso, en vez de obtener la cantidad real y la cantidad prevista de la ubicación principal de la tienda, se calcula según los almacenes configurados en este campo si estuvieran rellenados. En caso contrario, se usa el almacén principal.

Un ejemplo gráfico de esta funcionalidad es:

La tienda zz.com trabaja con dos almacenes en Vilafranca del Penedès, un almacén principal y otro almacén secundario. Con esta funcionalidad el stock de los productos vendrá definido según la suma de las cantidades de ambos almacenes, no sólo el almacén primario.

En el caso que exporte el stock de su tienda web (Magento, Prestashop, etc), en la tienda está disponible un nuevo campo para configurar si el stock a exportar es el stock real o el stock previsto. Si el comercio electrónico está basado en Tryton, el stock no se exporta si no que se calcula en el momento de la solicitud.

Boletín de nuevos módulos y/o actualizaciones de Tryton (20150121)

Publicat: 21-01-2015 09:00

Durante el mes de diciembre y enero se ha actualizado a la versión 3.4 de Tryton.

Semanalmente se realizan las tareas de instalación de nuevos módulos así como la actualización de módulos ya disponibles. A continuación se describen las novedades de TrytonERP:

Empresa. Subdivisiones

company_subdivision

Nuevo modelo para añadir subdivisiones en su empresa (almacenes, tiendas, ...) y en las preferencias del usuario especificar en que subdivisión está trabajando.

Extractos bancarios CSV

account_bank_statement_csv

En los extractos bancarios disponemos de un asistente que nos permite seleccionar un fichero CSV e importar las líneas en el extracto para posteriormente contabilizarlas.

Algunas plataformas de pagos (Paypal, Redsys, Sermepa, Cofidis, ...) sólo permiten extraer datos de los pagos mediante ficheros CSV o es el formato más común.

En el caso que sólo permitan exportar los datos en formato XLS (Excel), antes de importar el fichero deberemos convertirlo en formato CSV usando algún programa de ofimática como LibreOffice.

A partir de un fichero CSV podemos importar las líneas en nuestro extracto bancario y así contabilizar los pagos que se han realizado en nuestra plataforma de pago y si procede conciliarlos con los movimientos contables existentes.

En la configuración de extractos bancarios deberemos definir los perfiles CSV que usaremos donde se detallará la estructura del CSV (antes deberemos definir cada campo del CSV y relacionarlo con un campo de la línea del extracto bancario).

Subvención en factura

account_invoice_subvention

Añade subvenciones que pueda recibir el cliente en la factura.

Empresa. Informes y Subdivisiones

company_subdivision_report

Disponemos de una nueva relación entre informes y subdivisiones de la empresa para poder organizar por cada subdivisión el nombre de un directorio para que nos guarde el informe.

Stock. Herramientas albarán

stock_tools

El módulo de herramientas dispone de un nuevo modelo para gestionar albaranes y realizar nuevas acciones según el estado del albarán.

Precios de productos con impuestos

product_price_with_tax

El módulo "Precio de producto con impuesto" permite indicar los precios de coste y de venta de los productos con impuestos incluidos y calcular, en consecuencia, el precio sin impuestos o a la inversa.

Correo electrónico único

electronic_mail_single

Permite enviar un único correo electrónico agrupando diferentes registros del mismo destinatario, y creando un único fichero adjunto con los documentos del mismo tipo.

Venta por estoc de producto

sale_product_stock

Avisa que no hay suficiente cantidad de producto en el almacén para hacer la venta en caso de que la cantidad que se desee vender sea superior a la cantidad de producto que hay en el almacén, pero permite continuar la venta normalmente si se desea.

Diario de factura por tienda de venta

sale_shop_invoice_journal

Asigna un diario contable a la venta en función de la tienda que tenga asignada el usuario de Tryton y arrastra el diario a la factura.

Nueva versión 3.4 de tryton

Publicat: 17-12-2014 09:00

En los próximos días su servidor de Tryton se actualizará a la versión 3.4. Para más información sobre las novedades de la versión 3.4 puede consultar los artículos Nueva versión 3.4 de Tryton.

La importancia de estas actualizaciones es estar al día, tanto a nivel de tecnología como a nivel de funcionalidades. A diferencia de otros ERPs o aplicaciones de gestión, Tryton dispone de un sistema interno para pasar de versiones de forma transparente sin la necesidad de transformar manualmente datos a nivel de la base de datos, com sucedía en el caso de OpenERP/Odoo. Esto hace que con Tryton podamos ir pasando de versiones cada 6 o 12 meses sin que su sistema de gestión quede “en un museo de arqueología tecnológica”.

Los datos de conexión a su servidor serán los mismos. Recibirá un correo el día del cambio. Simplemente sólo deberá instalar el cliente de escritorio de la versión 3.4. Puede obtener el cliente de escritorio descargándolo de nuestra área de descarga de SaaS.

Boletín de nuevos módulos y/o actualizaciones de Tryton (20141015)

Publicat: 07-09-2014 09:00

Semanalmente se realizan las tareas de instalación de nuevos módulos así como la actualización de módulos ya disponibles. Pero esta vez hemos hecho una excepción en la publicación de nuevos módulos debido que ya estamos preparando la nueva versión 3.4 y además alguna novedad para tabletas que brevemente os presentaremos.

A continuación se describen los nuevos módulos que dispone TrytonERP:

Activos

asset

Gestión de activos o recursos no físicos, como el alquiler. Se dispone de varios módulos para ampliar/configurar el tipo de activo que su empresa necesita gestionar. Actualmente los módulos de activos que se disponen son:

 • Atributos de activos
 • Mantenimiento
 • Contrato de mantenimiento
 • Activo según fabricante
 • Propietario activo
 • Proyecto de activos
 • Activos diferentes relaciones
 • Vehículos

Revisión productos

product_review

Añade una marca en los productos para la posterior revisión. Por ejemplo, en la gestión de productos para un sistema de comercio electrónico es habitual marcar un producto para que quede constancia que después se debe revisar para añadir más información, fotografías, etc.

Productos formación

product_training

Campos básicos en las variantes de los productos para la gestión de sesiones de cursos de formación

Producto oneclick para comercio electrónico

product_oneclick_esale

Añade en asistente de creación rápida de productos los campos básicos sobre comercio electrónico.

Producto oneclick para formación

product_oneclick_training

Añade en asistente de creación rápida de productos los campos básicos sobre productos de formación.

Producto para tiendas virtuales. Compra

product_esale_purchasable

Añade el campo "Puede ser comprado" en las vistas de eSale.

Producto para tiendas virtuales. Fabricante

product_esale_manufacturer

Añade el campo "Fabricante" en las vistas de eSale.

Producto y marcas

product_brand

Añade marcas a los productos (similar a la relación productos y fabricantes, pero las marcas no tienen relación con terceros).

Un ejemplo es la marca Sony, pero el fabricante es SonyIberia S.A.

Embalaje de productos

product_pack

Añade embalajes a la plantilla de producto, y permite asignarles un código de barras.

Tarifas de producto por tercero

product_price_list_party

Permite añadir el campo Tercero a las tarifas.

Referencia en el proyecto

project_reference

Añade en proyectos o tareas un campo referencia para relacionarlo con otros registros del ERP.

Referencia en el proyecto con productos

project_reference_product

Añade la opción de productos para relacionar productos con proyectos.

Stock. Albarán y tienda

stock_shipment_shop

Añade al albarán de salida el campo "Tienda".

El campo "Tienda" es calculado según el origen del albarán. En el caso que el albarán provenga de un pedido de venta, obtenemos el valor de la tienda.

Lotes y fabricante

stock_lot_manufacturer

Relaciona los lotes de los movimientos con un fabricante.

Ventas, albaranes y hojas de trabajo

shipment_work

Relación entre albaranes y hojas de trabajo (servicios relacionados con albaranes).

Contabilidad analítica. Apunte opcional en línea analítica

analytic_optional_move

Elimina la obligatoriedad de introducir un apunte contable en las líneas de cuentas analíticas. También añade un menú para acceder directamente a las líneas analíticas sin apunte contable para introducirlas manualmente.

Factura. Añade un tercero y diario por defecto si no dispone de CIF/NIF

account_invoice_party_without_vat

Cuando se genera una factura, si el tercero no dispone de un CIF/NIF, se crea la factura con un tercero y diario por defecto.

Contabilidad. Apuntes contables relacionados

account_move_line_related

Este módulo ayuda a buscar apuntes contables:

 • Permite consultar los apuntes relacionados desde una cuenta contable o un tercero.
 • Añade el menú Contabilidad/Asientos/Apuntes contables.

Facturación a partir de hitos

account_invoice_milestone

Según el tipo de hito, se irá facturando a medida que se vayan realizando las tareas programadas.

Referencia en la factura

account_invoice_order_number

Permite anotar una referencia en la factura, por ejemplo, en una factura de una administración pública, anotar el AG (autorización de gasto).

Facturación. Cambiar facturas confirmadas a borrador

account_invoice_posted2draft

Permite cambiar facturas confirmadas a borrador (eliminando el asiento contable de la factura) para poder modificar la información de la factura.

Para poder cambiar el estado de las facturas confirmadas abra el menú de Configuración Diarios y marque la opción Permitir cancelar asientos de los diarios de tipo Ingresos (para las facturas de cliente) o Gastos (para las facturas de proveedor).

Boletín informativo

newsletter

Gestión de correos y listas de correo (boletines informativos).

Galatea. Boletín informativo

galatea_newsletter

Añade en el grupo Galatea acceso a los boletines informativos.

Galatea. Fabricantes

galatea_manufacturer

Gestión de fabricantes disponibles en los sitios web de Galatea.

Ventas. Lista de deseos

sale_wishlist

Conocido como Wish List o lista de deseos, le permite relacionar productos con terceros.

Dispone de un asistente para generar un pedido de venta a partir de los productos de la lista de deseos.

Comisiones de ventas

sale_commission

En una organización de ventas con comerciales es habitual pagar un porcentaje (comisión) según la venta al agente comercial.

Dispone de varios tipos de comisiones que podrán ser asignados a sus comerciales.

Origen en las producciones

production_origin

Añade el campo origen en las producciones

Subdividir producciones

production_split

Permite subdividir producciones según cantidades a producir o número de producciones a realizar.

Producciones a partir de solicitudes

production_supply_request

Permite crear producciones a partir de solicitudes de suministro creadas por un almacén.

Lista editable de producciones

production_editable_tree

Añade un nuevo menú a una lista editable de producciones.

Boletín de nuevos módulos y/o actualizaciones de Tryton (20140721)

Publicat: 21-07-2014 09:00

Semanalmente se realizan las tareas de instalación de nuevos módulos así como la actualización de módulos ya disponibles. A continuación se describen las novedades de TrytonERP:

Nuevos módulos

Ventas. Pagos en ventas

sale_payment

Añade nuevos menús y vista para realizar pagos de ventas rápidas, creando y procesando envíos y facturas automáticamente y registrando los pagos mediante extractos bancarios.

Prestashop

prestashop

Integración con la plataforma de comercio electrónico de Prestashop. Igual que Magento, la integración con esta plataforma se ha dividido en varios módulos según la integración que se desee (pedidos, productos, peso, fabricantes, ...) dependiendo de los módulos instalados.

El módulo de Prestashop le permite la importación/exportación de pedidos de ventas de este canal de comercio electrónico para la gestión y procesado a nivel del ERP.

Product Variant Unique

product_variant_unique

Un producto está definido mediante una plantilla de producto y una variante de producto. Una plantilla puede tener varias variantes, un ejemplo lo podemos ver en una camiseta (plantilla) con varias tallas y colores (variantes):

 • Camiseta XL-Roja
 • Camiseta L-Roja
 • Camiseta XL-Negra
 • Camiseta L-Negra

En el caso de un pedido de venta, compra, movimiento, etc, los productos que añadimos a las líneas van relacionados con la variante del producto.

En cambio, para la gestión de un producto partimos primero de la plantilla del producto, donde contiene toda la información básica de este producto (impuestos, categorías, vendible, etc). Posteriormente se crean sus variantes, con su código y descripción.

Este módulo permite indicar que un producto es simple (con una sola variante), forzando que su plantilla siempre tenga una sola variante (y no más de una variante).

Product Variant Delete

product_variant_delete

Obliga siempre a una plantilla de producto disponer de una variante. Si elimina la última variante del producto le avisará de que no puede porque es la última variante disponible en el producto. Esto le permite que las plantillas de productos no queden huérfanas sin ninguna variante.

Este módulo tampoco le permitirá eliminar nunca productos. Antes de eliminar un producto, se recomienda desactivar el producto, tanto su variante como la plantilla del producto.

Party Manufacturer

party_manufacturer

División del módulo product manufacturer para poder indicar sólo que terceros son fabricantes sin la necesidad de la gestión de fabricantes en los productos.

Analytic Product

analytic_product

Otro módulo de la familia de contabilidad analítica para definir cuentas analíticas asociadas a productos que se asignarán por defecto en líneas de ventas, compras y facturas.

Nueva versión 3.2 de tryton

Publicat: 13-06-2014 10:00

En los próximos días su servidor de Tryton se actualizará a la versión 3.2. Para más información sobre las novedades de la versión 3.2 puede consultar los artículos Nueva versión 3.2 de Tryton y Boletín de nuevos módulos y/o actualizaciones de Tryton (20140613)

La importancia de estas actualizaciones es estar al día, tanto a nivel de tecnología como a nivel de funcionalidades. A diferencia de otros ERPs o aplicaciones de gestión, Tryton dispone de un sistema interno para pasar de versiones de forma transparente sin la necesidad de transformar manualmente datos a nivel de la base de datos, com sucedía en el caso de OpenERP/Odoo. Esto hace que con Tryton podamos ir pasando de versiones cada 6 o 12 meses sin que su sistema de gestión quede “en un museo de arqueología tecnológica”.

Los datos de conexión a su servidor serán los mismos. Recibirá un correo el día del cambio. Simplemente sólo deberá instalar el cliente de escritorio de la versión 3.2. Puede obtener el cliente de escritorio descargándolo de nuestra área de descarga de SaaS.


Tryton

El Top 10. Un ERP àgil tant pels usuaris com a nivell tècnic. Un ERP que s'adapta a les seves necessitats.

Nereid

Nereid és el nom que s'ha donat el projecte web de Tryton. Amb Nereid qualsevol registre o mòdul de Tryton està disponible en el canal web. Imaginis fins a on pot arribar...

Al núbol

Per la petita PiME, organitzacions o autònoms hem creat el servei de SaaS d'OpenERP i Tryton. www.zzsaas.com.

Serveis

Tu poses el repte. Nosaltres la solució i implementació.