Rendiment webservices per a OpenERP i Tryton


Publicat: 16-05-2013 15:00     |  Més entrades sobre openerp tryton

En qualsevol projecte web amb connexió amb l'ERP fem ús del que anomenem webservices que es connecten mitjançant una API. Això ens permet connectar terceres aplicacions en temps real al nostre ERP.

En el cas d'OpenERP disposem de:

En el cas de Tryton disposem de:

Per cadascun d'ells hem dissenyat petits scripts per realitzar una tasca i obtenir el temps necessari per executar-la.

Estem veient que el nou paquet ERPPeek ha superat el consolidat OOOP en molts tests, però en la cerca de molts registres li veiem un coll d'ampolla bastant gran.

Importació llibreria i connexió

OOOP

real: 0m1.142s
user: 0m0.344s
sys: 0m0.024s

ERPPeek

real: 0m0.118s
user: 0m0.072s
sys: 0m0.016s

Proteus

real: 0m0.843s
user: 0m0.092s
sys: 0m0.200s

Cerca

En aquest cas s'ha usat la cerca d'empreses sense cap filtre. Ha retornat 11000 empreses.

OOOP

real: 0m1.088s
user: 0m0.344s
sys: 0m0.036s

ERPPeek

real: 0m0.555s
user: 0m0.208s
sys: 0m0.032s

Proteus

real: 0m0.785s
user: 0m0.208s
sys: 0m0.100s

Note

El test de proteus s'ha fet de 1000 registres, no de 11.000 registres d'OpenERP.

Cerca i consulta del registres

En aquest cas s'ha usat la cerca de empreses sense cap filtre i un bucle dels resultats per obtenir la informació del nom. Ha retornat 11000 empreses. En aquest cas s'ha utilitzat el browse/get per la lectura dels elements.

OOOP

real: 1m54.359s
user: 0m3.548s
sys: 0m0.268s

ERPPeek

Browse

real: 7m54.161s
user: 0m6.272s
sys: 0m0.720s

Read

real: 2m45.493s
user: 0m27.838s
sys: 0m0.288s

Note

Veiem com en el read (diccionari) obtenim molta més rapidesa que amb el browse (objecte), però continua sent el doble d'un browse de OOOP.

Proteus

real: 0m58.620s
user: 0m1.444s
sys: 0m0.156s

Note

El test de proteus s'ha fet de 1000 registres, no de 11.000 registres d'OpenERP.

Lectura d'un element

Lectura d'un registre per ID.

OOOP

real: 0m1.728s
user: 0m0.364s
sys: 0m0.036s

ERPPeek

real: 0m0.600s
user: 0m0.068s
sys: 0m0.044s

Proteus

real: 0m0.578s
user: 0m0.164s
sys: 0m0.132s

Creació d'un nou registre

Crear una nova empresa.

OOOP

real: 0m1.660s
user: 0m0.348s
sys:0m0.036s

ERPPeek

real: 0m0.471s
user: 0m0.072s
sys: 0m0.036s

Proteus

real: 0m0.838s
user: 0m0.264s
sys: 0m0.120s

Modificació d'un registre

Modificar el nom d'una empresa existent.

OOOP

real: 0m1.172s
user: 0m0.344s
sys: 0m0.028s

ERPPeek

real: 0m0.247s
user: 0m0.056s
sys: 0m0.028s

Proteus

real: 0m0.593s
user: 0m0.184s
sys: 0m0.100s

Tryton

El Top 10. Un ERP àgil tant pels usuaris com a nivell tècnic. Un ERP que s'adapta a les seves necessitats.

Nereid

Nereid és el nom que s'ha donat el projecte web de Tryton. Amb Nereid qualsevol registre o mòdul de Tryton està disponible en el canal web. Imaginis fins a on pot arribar...

Al núbol

Per la petita PiME, organitzacions o autònoms hem creat el servei de SaaS d'OpenERP i Tryton. www.zzsaas.com.

Serveis

Tu poses el repte. Nosaltres la solució i implementació.